Vrije tijd

Onderwijs

Zorg & Welzijn

Huren

Home Voor jou Onderwijs Zorg & Welzijn Huren

Brede School 2021-2022

Lees meer...

FluXus in het primair onderwijs

Fluxus & Onderwijs

Samen met het primair en voortgezet onderwijs werken we aan de ontwikkeling van culturele competenties.

Fluxus & Onderwijs

Primair onderwijs

Creativiteit is essentieel voor de brede ontwikkeling van leerlingen. Samen met de scholen geven we vorm aan cultuuronderwijs dat past bij de visie en uitgangspunten van de school.

Primair onderwijs

Voortgezet onderwijs

Door talentontwikkeling stappen leerlingen vaker out of the box. Via creatieve uitdaging groeit zelfvertrouwen.

Voortgezet onderwijs

Cultuur professionals

Wij zijn er voor de cultuurprofessional die creativiteitsontwikkeling centraal stelt voor leerlingen in primair en voortgezet onderwijs.

Cultuur professionals

De Cultuurroute

De gemeente Zaanstad faciliteert alle scholen in de gemeente met een FluXus Cultuurexpert: een onafhankelijk adviseur met brede kennis van cultuuronderwijs. Samen met jou geeft zij vorm aan cultuuronderwijs dat past bij de visie en uitgangspunten van de school.

Aan de hand van de cultuurroute (pdf) bepalen jij en je Cultuurexpert hoe je cultuuronderwijs op jouw school wilt organiseren. We onderscheiden drie grote stappen die de school zet op de cultuurroute:

1. Weten waarom: goed cultuuronderwijs begint met weten wat je als school wilt bereiken voor de leerlingen. De Cultuurexpert ondersteunt jou, je directie en je team met het bepalen van jullie visie en koers voor cultuuronderwijs.

2. Bewust kiezen: je weet wat je wilt en kies bewust cultuurprogramma’s en -aanbieders om dit te realiseren. Bestaat dat wat jullie willen nog niet? Dan kijk je samen met de Cultuurexpert naar mogelijkheden voor co-creatie.

3. Blijven leren: is meer deskundigheid rond een specifiek onderwerp of meer draagvlak gewenst dan vraag je jullie Cultuurexpert naar workshops, trainingen en andere scholingsmogelijkheden voor jezelf én het team.

Bewust kiezen

FluXus coördineert in opdracht van de gemeente Zaanstad de programma’s Cultuurmenu en cultuur in de Brede School. Weet je als school wat je wilt, dan kun je heel bewust kiezen binnen het Cultuurmenu en Brede School. Op deze wijze kun je cultuurprofessionals in de school bekostigen, die meewerken aan een rijke leeromgeving en leerlingen ondersteunen bij het ontwikkelen van hun talenten: een schitterende basis!

De schoolvoorstellingen uit het Cultuurmenu die in november in de Pasveerzaal van de Muziekschool van FluXus zouden plaatsvinden, worden verplaatst naar het voorjaar van 2021. Er wordt contact opgenomen met de scholen die hebben ingetekend over de nieuwe datum.

Samenwerken voor kwaliteit

Cultuuronderwijs op school kun je versterken door met kunstvakdocenten of andere cultuuraanbieders, zoals een dansschool of een museum, te werken aan een programma speciaal voor jouw school, afgestemd op het eindprofiel van jullie leerling.

FluXus maakt intensieve samenwerking tussen cultuuraanbieders en scholen mogelijk. Momenteel wordt in co-creatie gewerkt aan een programma voor taalontwikkeling en de kunsten, een leerlijn maakonderwijs, scripts rond een thema uit de zaakvakken en een lessenwaaier muziek en drama voor SO. Deze programma’s worden (digitaal) beschikbaar gemaakt voor alle scholen.

Deze innovatie wordt onder andere mogelijk gemaakt door het rijksprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit.

Neem voor de mogelijkheden contact op met jouw Cultuurexpert en laat je hieronder inspireren door de programma's van andere scholen.

fotografie Leonard Guarna

Blijven ontwikkelen

Kunst- en cultuurvakken zijn geen doorsnee vakken. Daarom blijft een externe prikkel nodig. Deze vind je in de samenwerking met cultuurprofessionals, kunstvakdocenten en culturele instellingen, maar ook inspiratie, trainingen en workshops kun je inzetten bij het ontwikkelen van cultuuronderwijs op jouw school.

Met partners als Suzan Lutke, Karin Kotte, Mokka en Plein C werkt FluXus samen aan nascholing afgestemd op de onderwijspraktijk. We bieden verschillen trainingen, zoals de cursus 'Interne Cultuurcoördinator' en 'Er zit muziek in deze klas!' Of kom als leerkrachtenteam weer bij je eigen creativiteit met de training 'The Artist’s Way'.

Bekijk hieronder het aanbod, maar bespreek vooral met je Cultuurexpert wat je wensen zijn.

Ook bij FluXus: kunst en cultuur in het sociaal domein

FluXus heeft sinds 2018 een afdeling Zorg & Welzijn. De eerste cases laten al zien dat kunst en cultuur in de brede zin kan bijdragen aan het oplossen en voorkomen van maatschappelijke en sociale vraagstukken.

Fotografie Eric Gramberg