Home » Over ons » Gedragsregels en melden ongewenst gedrag

Gedragsregels en melden
ongewenst gedrag

BASIS GEDRAGSREGELS

Wij willen dat iedereen zich bij FluXus veilig en gerespecteerd voelt. Om dat te borgen zijn er gedragsregels opgesteld en mogelijkheden om ongewenst gedrag te melden.

Basis gedragsregels

Onderstaande basisregels zijn vertaald naar de situatie bij FluXus en zijn specifiek van toepassing op (het werk in) deze sector. Ze gelden voor leden van bevoegd gezag, management, personeel, vrijwilligers, huurders en (ouders/voogden/verzorgers van) cursisten van centra voor de kunsten.

 1. Je maakt geen misbruik van je macht in de vorm van artistiek-pedagogisch, fysiek, psychisch, kennis of getalsmatig overwicht of van het voor-wat-hoort-watprincipe.

 2. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen personeel of huurders en minderjarige cursisten zijn niet geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

 3. Je discrimineert niet!

 4. Je bent aanspreekbaar op je houding en gedrag.

 5. Je raakt elkaar alleen aan als deze aanraking functioneel is in het kader van de kunsteducatie. Functionele aanrakingen zoals houdings- en ademhalingscorrecties, bij gebruik van instrumenten, gereedschappen e.d. worden voorafgegaan door de aankondiging van de aanraking met uitleg over het ‘waarom’. Let op: ook hier bepalen persoonlijke grenzen, wat ongemakkelijk voelt en gewenst dan wel ongewenst is.

 6. Je treedt niet verder binnen de persoonlijke levenssfeer van een ander dan functioneel. (Nodig op basis van het gezamenlijk gestelde doel en vanuit het perspectief van kunsteducatie.)

 7. Je gaat respectvol met elkaar om.

 8. Je houdt je aan deze gedragsregels en ziet erop toe dat deze ook door anderen worden nageleefd.

Melden ongewenst gedrag

Of je nu cursist, bezoeker, medewerker, vrijwilliger, artiest, docent of huurder bent: bij FluXus voel je jezelf veilig en gerespecteerd. Is dat niet zo, dan hopen we van harte dat je dat wilt melden. Zeker als je te maken krijgt met gedrag als:

 • Agressie;

 • Discriminatie;

 • Pesten;

 • Racisme;

 • Seksuele intimidatie.

Wat kan je doen?

Ervaar je ongewenst gedrag, of zie je dit gebeuren? Maak het bespreekbaar:

Geef je grenzen aan – Ervaar je ongewenst gedrag? Benoem dit bij de persoon die dit gedrag vertoont. Soms is zij/hij/hen zich er niet bewust van dat het gedrag ongewenst is voor anderen. Jij hebt altijd het recht om je eigen grenzen aan te geven.

Bespreek het met iemand bij FluXus – Vind je het moeilijk om iemand persoonlijk aan te spreken, of voel je je niet gehoord? Bespreek het gedrag dan met je contactpersoon bij FluXus. Samen kiezen jullie dan vervolgstappen. Dat hoeft niet altijd direct een formele melding te zijn. Kijk ook naar de gedragsregels: is het gedrag in strijd met de gezamenlijke afspraken? FluXus zal als dat nodig is advies vragen aan externe specialisten.

Meld het iemand buiten FluXus
FluXus heeft ook een externe vertrouwenspersoon die je kan benaderen als je het moeilijk vindt om binnen FluXus iemand aan te spreken. Deze vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en kan je helpen met eventuele vervolgstappen. Integriteit staat hierbij voorop en je contact is vanzelfsprekend vertrouwelijk. Naar aanleiding van je telefoontje wordt een professionele en getrainde vertrouwenspersoon ingeseind, die zo snel mogelijk contact met je opneemt.

Dien een klacht in
Ben je niet tevreden over de gang van zaken en heb je dit bij FluXus aangekaart? Bekijk in de PDF de volledige klachtenprocedure.

Handhavingsbeleid
 • Bij het veroorzaken van overlast wordt men hierop aangesproken door de directie,

  personeel/vrijwilliger of docent

 • Weigert men mee te werken, dan wordt de politie ingeschakeld, die het incident verder afhandelt

 • We doen altijd melding bij de politie in geval van melding

 • grensoverschrijdend gedrag, diefstal,

  vernieling of geweld

  Bij ernstige zaken doet de directie van FluXus aangifte bij de politie

MELDEN ONGEWENST GEDRAG

Algemene klachten

Heb je een klacht van algemene aard, bijvoorbeeld als huurder overgemaakte afspraken of over bijvoorbeeld de gehuurde ruimte, meld dit dan bij je contactpersoon bij FluXus. Heb je als cursist een klacht, bijvoorbeeld omtrent de lessen, neem dan eerst contact op met de docent.

Kom je er samen niet uit, dan kun je contact opnemen FluXus via info@fluxus.nl. Jouw verhaal zal zorgvuldig worden bekeken en bij de juiste persoon binnen FluXus worden neergelegd en zal er geprobeerd worden om tot een oplossing te komen.

Vertrouwenspersoon voor medewerkers en vrijwilligers

De externe vertrouwenspersoon van FluXus is geregeld via Arboned. De vaste vertrouwenspersoon is: Ina Duiker, Ina.duiker@arboned.nl /0800-0204204

Vertrouwenspersoon algemeen voor docenten en leerlingen

Mores is het centrale, gezamenlijke meldpunt ongewenste omgangsvormen voor de Nederlandse culturele en creatieve sector. Dit meldpunt en de daarvoor werkende vertrouwenspersonen zijn volstrekt onafhankelijk. Het meldpunt is geïnitieerd door verschillende organisaties in de Nederlandse culturele en creatieve sector en is voor iedereen die werkzaam is in deze sectoren.

Mores is te bereiken op telefoonnummer: 088-1119950, of stuur een bericht aan mores@devertrouwenspersoon.nl Kijk voor alle info op www.mores.online/

Meldpunt huiselijk geweld

Wordt je bij FluXus geconfronteerd met signalen van kindermishandeling in de thuissituatie, een geweld- of zedendelict of seksueel grensoverschrijdend gedrag? Het is belangrijk dat je hier professioneel mee omgaat! Heb je een vermoeden van huiselijk geweld of één van de andere beschreven situaties? Aarzel niet en neem contact op met een Aandachtfunctionaris bij FluXus. Zij kunnen – indien dat nodig is – helpen en ondersteunen bij de uit te voeren stappen binnen de meldcode.

Bij FluXus is dit:
Suzanna Kranenburg, Docent Dans 06 559 70 350 / suusballet@hotmail.com

Aandachtfunctionarissen zijn speciaal opgeleid en hebben een adviserende rol richting de beleidsontwikkeling. Daarnaast kunnen zij coördineren bij de uitvoering van de stappen indien er een vermoeden is van kindermishandeling/huiselijk geweld

Een vraag of suggestie?

Mail ons via onderstaand formulier.

Of bel ons

Voor vragen over ...

FluXus algemeen Klantenservice 075 655 35 50
Voor jou (Vrije tijd) Klantenservice 075 635 61 11
Onderwijs Madeleine en Els 075 655 35 55
Zorg & Welzijn Gerard Lommerse 06 215 37 848
Podium de Flux FluXus