Home » Privacy En Cookieve Rklaring

Gedragsregels en melden
ongewenst gedrag

Privacyverklaring FluXus

FluXus hanteert de wettelijke regels voor de bescherming van jouw privacy. Die regels zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. FluXus respecteert jouw privacy en behandelt de persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke regels. In deze verklaring lees je hoe wij dit doen.

In deze privacyverklaring:

 • onze gegevens;
 • wat wij onder persoonsgegevens verstaan;
 • wat wij onder het verwerken van persoonsgegevens verstaan;
 • voor welke doeleinden wij je persoonsgegevens verwerken;
 • wat je rechten zijn;
 • wat wij doen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig worden verwerkt;
 • hoe lang je persoonsgegevens worden bewaard.

Deze privacyverklaring is van toepassing als je een van onze websites bezoekt (www.fluxus.nl, www.fluxus.nl/amateurkunst, www.podiumdeflux.nl, www.defluxpopschool.nl, cultuurmenuzaanstreek.nl), een contactformulier invult, je aanmeldt voor een eigen profiel, of een nieuwsbrief of FluXus Family & Friends-card aanvraagt.

Onze gegevens:

Stichting FluXus, centrum voor de Kunsten Zaanstad

Westzijde 168
1506 EK Zaandam
Telefoonnummer: 075 635 61 11
KvK-nummer: 34130291
www.fluxus.nl
info@fluxus.nl

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou en waarmee je rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

Verwerking persoonsgegevens

Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van je persoonsgegevens.

Doeleinden

Persoonsgegevens vragen we alleen voor zover dat nodig is. Je persoonsgegevens verwerken wij voor de volgende doeleinden:

 • voor het verstrekken van gevraagde informatie of het inschrijven van een cursus;
 • om nieuwsbrieven te versturen;
 • voor algemene of gerichte aanbiedingen;
 • voor het informeren over (wijzigingen in) een programma.

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden. FluXus verkoopt je persoonsgegevens nooit door aan derden.

Je hebt ook rechten

Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die je hebt ingevuld. Wil je weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail naar info@fluxus.nl met het verzoek tot inzage in je gegevens. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek.

Zijn je persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens of andere wetgeving? In dat geval heb je recht op correctie van je persoonsgegevens. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van je persoonsgegevens. Stuur je verzoek naar info@fluxus.nl.

We vertrekken persoonsgegevens aan Mailchimp om nieuwsbrieven uit te sturen, dit doen wij alleen als je je hiervoor hebt aangemeld. Uiteraard heb je het recht om dit te beëindigen. Je kunt je afmelden voor de nieuwsbrieven door middel van de link onderaan de nieuwsbrief of door een e-mail naar info@fluxus.nl te sturen met daarin het verzoek tot afmelding.

Veiligheid

Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als jij dat je persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om je persoonsgegevens veilig te verwerken. De websites onder beheer van FluXus maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door FluXus verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met FluXus via het formulier onderaan deze pagina.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. FluXus gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

FluXus maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van FluXus bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft hier ook het privacybeleid van Google Analytics aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt, om rapporten over de website aan FluXus te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. FluXus heeft hier geen invloed op. FluXus heeft Google geen toestemming gegeven om via FluXus verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Cameratoezicht

In onze vestigingen is permanent cameratoezicht voor uw en onze veiligheid. De opnamen worden alleen bekeken na incidenten en worden alleen door een aangewezen persoon van FluXus bekeken, of aan de politie overhandigd als deze er om vraagt. Dit is vastgelegd in ons protocol cameratoezicht, op te vragen via info@fluxus.nl. De opnamen worden maximaal vier weken bewaard.

Bewaring persoonsgegevens

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

Een vraag of suggestie?

Mail ons via onderstaand formulier.

Of bel ons

Voor vragen over ...

FluXus algemeen Klantenservice 075 655 35 50
Voor jou (Vrije tijd) Klantenservice 075 635 61 11
Onderwijs Madeleine en Els 075 655 35 55
Zorg & Welzijn Gerard Lommerse 06 215 37 848
Podium de Flux FluXus