Vrije tijd

Onderwijs

Zorg & Welzijn

Huren

FluXus voor cultuurprofessionals

Fluxus & Onderwijs

Samen met het primair en voortgezet onderwijs werken we aan de ontwikkeling van culturele competenties.

Fluxus & Onderwijs

Primair onderwijs

Creativiteit is essentieel voor de brede ontwikkeling van leerlingen. Samen met de scholen geven we vorm aan cultuuronderwijs dat past bij de visie en uitgangspunten van de school.

Primair onderwijs

Voortgezet onderwijs

Door talentontwikkeling stappen leerlingen vaker out of the box. Via creatieve uitdaging groeit zelfvertrouwen.

Voortgezet onderwijs

Cultuur professionals

Wij zijn er voor de cultuurprofessional die creativiteitsontwikkeling centraal stelt voor leerlingen in primair en voortgezet onderwijs.

Cultuur professionals

Werken aan de ontwikkeling van creativiteit en talent

Voor FluXus én het onderwijs ben jij een onmisbare schakel als het gaat om creativiteit- en talentontwikkeling van leerlingen. Alleen met jou kunnen we werken aan de ontwikkeling van culturele competenties bij leerlingen. We nodigen cultuurprofessionals uit om bij te dragen aan basisprogramma’s, zoals het Cultuurmenu en de Brede School, maar kunnen ook meer langdurige samenwerkingsverbanden organiseren in primair en voortgezet onderwijs door co-creatie mogelijk te maken.

Ben je op zoek naar kennis over hoe je aansluiting bij het lesprogramma van scholen vindt, hoe je scholen bereikt of hoe je in contact komt met collega-cultuurprofessionals? FuXus biedt je bijeenkomsten, workshops en training om samenwerking met verschillende partners te versterken.

Cultuurmenu en Brede school

FluXus coördineert in opdracht van de gemeente Zaanstad de programma’s Cultuurmenu en cultuur in de Brede School. Alle scholen in Zaanstad kunnen hieraan deelnemen en gebruiken deze programma’s om cultuuronderwijs op hun school vorm te geven.

Wil je weten of jouw programma of organisatie kan worden opgenomen in het Cultuurmenu en hoe je hiermee je zichtbaarheid kunt vergroten? Neem dan contact op met Fred Tuinder via ftuinder@fluxus.nl. Ben je óók of meer geïnteresseerd in cultuur in de Brede School? Dan kun je het beste contact opnemen met Daniëlla Lemmens via dlemmens@fluxus.nl.

Samenwerken met het onderwijs

Onder andere het Fonds voor Cultuurparticipatie maakt het, binnen bepaalde richtlijnen, mogelijk om intensiever samen te werken met het onderwijs. Denk aan het samen ontwikkelen van lesprogramma’s voor een aantal scholen of leerkrachten trainen om zelf vaardiger te worden in het ondersteunen van een creatief proces of het ontwikkelen van specifieke vaardigheden en competenties bij de leerlingen. De vraag van de school staat centraal: een vraaggestuurde benadering heeft de voorkeur boven een aanbodgerichte benadering.

Neem contact op met de cultuurexpert voor meer informatie over specifieke regelingen. Misschien heb je al een goed idee of een plan, dan kijken we naar de mogelijkheden. [Klik hier voor pagina met cultuurexperts]

Opleiden voor de toekomst

Creativiteit ontwikkelen, daar zijn bij uitstek de kunsten geschikt voor. En de ontwikkeling van creativiteit hoort thuis in onderwijs dat leerlingen opleidt tot toekomstbestendige mensen. De cultuuraanbieder, kunstvakdocent of instelling, is bij uitstek de persoon die deze ontwikkeling binnen de school kan brengen, voor leerling of leerkracht.

FluXus biedt jou als vakdocent of educatief medewerker trainingen en workshops aan om je kennis omtrent het onderwijs te versterken. Denk aan het beter leren coachen van leerkrachten of kunnen aanhaken op een school die 21st Century Skills wil verbinden aan cultuuronderwijs of wil dansen volgens de procesgerichte didactiek. In gesprek gaan met collega’s of multidisciplinaire uitdenken. Nieuwsgierig? Klik door op onderstaande voorbeelden.

Ook bij FluXus: bladmuziek lenen

Onder het dak van FluXus vind je een mooie muziekbibliotheek met een ruime sortering bladmuziek voor beginnende en (ver)gevorderde muzikanten.

Iedereen is welkom om te komen lenen. Lenen is gratis voor leerlingen met een FluXus Family & Friends Card. Zonder FluXus-pas betaal je jaarlijks € 5,- (€ 3,50 voor leden van De Bieb).