Voor jou

Onderwijs

Zorg & Welzijn

Podium de Flux

Home Vrije tijd Onderwijs Zorg & Welzijn Podium de Flux

De Zaanse Agora

maak werk van Bildung

AgfaPhoto

Bildung en cultuuronderwijs

Onderwijs kent verschillende stromingen en richtingen. Schoolbestuur Agora (Zaanstad) gebruikt Bildung als basis voor hun beleidsplan. Wat houdt deze visie in?

Bildung is een proces van persoonlijke vorming waarbij kinderen kennis maken met alle culturele en maatschappelijke kanten van de wereld waarin ze leven. Dit model gaat uit van vier leefsferen waar kinderen tijdens dagelijkse handelingen en ontmoetingen leren zichzelf (sociaal) te ontwikkelen:

  • privé – in de thuissituatie, in de familiekring
  • privaat – in winkels, bedrijven
  • politiek – in het omgaan met verschillende instanties (gemeente, politie, etc)
  • publiek – in maatschappelijke instellingen, vereniging of vrijwilligerswerk

Daarnaast leren kinderen zich verder ontwikkelen aan de hand van vier trainingssferen:

  • sport – je eigen fysieke mogelijkheden verkennen en onder andere leren omgaan met competitie en discipline
  • kunst – je durven uiten, creativiteit en voorstellingsvermogen
  • wetenschap – leren denken, leren vragen te stellen en onderzoeken
  • religie – leren omgaan met deugden, normen en traditie

Bildung bij Agora is dus (begeleide) zelfvorming, met aandacht voor: oordeelsvermogen (autonomie en zelfzorg), medemenselijkheid en medeleven, solidariteit en burgerschap, verbeeldingskracht en creativiteit. Ons uiteindelijke doel is een basis geven, zodat elk kind vanuit een zekere integriteit, zichzelf en de samenleving in positieve zin kan beïnvloeden.

Bildung – Bron: ifilosofie

MEER WETEN?

Vind jij het als kunstvakdocent interessant om meer te weten over Bildung? Of werk je op een Agora school en wil je weten wat hun visie is? Vraag dan om meer informatie aan de cultuurexpert van jouw school.

5 juni 2023
X-FACTOR BREDE VORMING

FluXus organiseert op 5 juni 2023 voor cultuurmakers een X-factor waarin we ingaan op de rol van Bildung en 21st Century Skills in cultuuronderwijs. Lees meer >

—-

VERDER LEZEN

—-