Voor jou

Onderwijs

Zorg & Welzijn

Podium de Flux

Home Vrije tijd Onderwijs Zorg & Welzijn Podium de Flux

Fondsen en

subsidies

Amateurkunst Subsidieregeling Zaanstad

Den.nl: subsidiemogelijkheden voor lokale en provinciale culturele activiteiten op het gebied van amateurkunst.

Reint Laan Fonds: verstrekt subsidies voor publicaties over de cultuur en/of geschiedenis van de Zaanstreek en haar bewoners.

Honig-Laanfonds: verleent financiële steun aan instellingen in de Zaanstreek die actief zijn op sociaal-maatschappelijk terrein, in de sport of op cultureel gebied. Het gaat daarbij om concrete projecten waarvoor ondanks zelfwerkzaamheid een financieringstekort is.

Fonds voor Cultuurparticipatie: stimuleert de actieve deelname aan het culturele leven van alle inwoners van Nederland. Aandachtsgebieden zijn amateurkunst, cultuureducatie en volkscultuur.

VSBfonds: zet zich in voor de kwaliteit van de Nederlandse samenleving.

Stichting Kinderpostzegels: de kinderhulporganisatie waar kinderen zich inzetten voor andere kinderen.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap

Prins Bernhard Cultuurfonds: ondersteunt projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud in Nederland door middel van financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen.

Cultuurfonds BNG: heeft tot doel activiteiten te stimuleren op het gebied van kunst en cultuur die van betekenis zijn voor gemeenten en het gemeentelijk beleid.