Home » Cursushuis » Amateurkunst » Fondsen En Subsidies

Fondsen en
subsidies

Gemeentelijke fondsen en informatie

Amateurkunst Subsidieregeling Zaanstad

Om de week kan je met al je vragen over gemeentelijke cultuursubsidies terecht in de foyer van FluXus. Merijn Dijkman, adviseur cultuur gemeente Zaanstad, houdt tussen 15.00 uur en 17.00 uur een spreekuur voor iedereen die vragen heeft over de gemeentelijke cultuursubsidie. Kijk bij de agenda voor de eerst volgende bijeenkomst.

Grassroots-regeling Zaanstad is dé subsidieregeling die kleinschalige vernieuwende culturele activiteiten en projecten ondersteunt. Deze regeling helpt u om uw creatieve ideeën te realiseren of ondersteunen. We hebben de drempels tot een minimum beperkt, zodat iedereen zich vrij voelt om een aanvraag in te dienen. Geen ingewikkelde procedures, gewoon een eenvoudige aanvraag.

Plein C: organiseert geregeld bijeenkomsten voor amateurskunstenaars in Noord-Holland. Onder andere over financieringsmogelijkheden van culturele projecten.

Lokale Fondsen

Reint Laan Fonds: verstrekt subsidies voor publicaties over de cultuur en/of geschiedenis van de Zaanstreek en haar bewoners.

Honig-Laanfonds: verleent financiële steun aan instellingen in de Zaanstreek die actief zijn op sociaal-maatschappelijk terrein, in de sport of op cultureel gebied. Het gaat daarbij om concrete projecten waarvoor ondanks zelfwerkzaamheid een financieringstekort is.

Gerrit Blaauw Fonds: steunt instellingen en individuen die zich op maatschappelijk gebied verdienstelijk maken en die financiële steun nodig hebben om hun projecten te realiseren. Het werkgebied is Wormerveer, inclusief West-Knollendam en Jisp.

P.M. Duijvis Fonds: zet zich in voor het financieel ondersteunen van projecten van verenigingen en stichtingen in de sfeer van cultuur, kunst, jeugd, maatschappelijk werk en natuur. Het werkgebied van het P.M. Duyvisfonds is de Zaanstreek (de gemeenten Zaanstad, Wormerland en Oostzaan).

Rotary Zaanstad Dienstbaar zijn aan de samenleving, door het mede opzetten van lokale fondsenwervingsprojecten en het ter beschikking stellen van je (vak-)kennis.

En het liefst doen we “hands-on” projecten.

Junior Kamer Zaanstreek steunt graag goede doelen. Al jarenlang zorgen sponsoren, deelnemers aan de Junior Kamer Zaanstreek-evenementen en Junior Kamer Zaanstreek zelf voor een donatie aan een scala van goede doelen.

Landelijke overheidsfondsen voor Kunst en Cultuur

Fonds voor Cultuurparticipatie: stimuleert de actieve deelname aan het culturele leven van alle inwoners van Nederland. Aandachtsgebieden zijn amateurkunst, cultuureducatie en volkscultuur.

Fonds Podiumkunsten: Het Fonds is het cultuurfonds voor muziek, muziektheater, dans, theater en festivals in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk

Mondriaan Fonds is het stimuleringsfonds voor de beeldende kunst en erfgoed.

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het rijkscultuurfonds voor vormgeving, architectuur en digitale cultuur. We financieren vernieuwende ontwerpprojecten van makers en culturele instellingen in de creatieve industrie

Het Nederlands Filmfonds heeft als missie het stimuleren van een divers en kwalitatief hoogstaand filmaanbod en het bevorderen van een voor de filmkunst ontvankelijk (productie)klimaat in Nederland. Het Fonds richt zich op de professionele, onafhankelijke filmsector.

Het Nederlands Letterenfonds is het publieke fonds voor literatuur in het Nederlands, Fries, Papiaments en Nederlandse Gebarentaal. Het fonds wil bijdragen aan een belezen, intelligente en creatieve samenleving waarin de rol van de letteren, van schrijvers en vertalers, wordt erkend en gewaardeerd.

Crowdfunding

voordekunst.nl Voordekunst geeft advies, begeleidt crowdfundingcampagnes en helpt zo de doelen van kunstenaars én de creatieve sector te bereiken. Donateurs kunnen via onze website direct en gemakkelijk bijdragen aan het project van hun keuze.

Creativefunding.nl Creative Funding is hét kenniscentrum van voordekunst voor culturele instellingen over de kleine particuliere donateur.

Landelijke fondsen

Fonds 21 ondersteunt professionele, kwalitatief sterke projecten die een breed en/of nieuw publiek weten te bereiken en richt zich op drie pijlers: Kunst & Cultuur, Jongeren & Maatschappij en Kunst & Educatie. Het gaat om kunstprojecten én projecten die de maatschappelijke kansen van jongeren (12-30 jaar) verbeteren.

VSBfonds: ondersteunt initiatieven voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van geld, praktische kennis en netwerken. We stimuleren dat mensen, buurten en organisaties zich samen ontwikkelen. We onderscheiden ons door leerprocessen te stimuleren.

Het Postcode Loterij Buurtfonds ondersteunt kleinschalige buurtprojecten met een bijdrage tussen de 500 en 5.000 euro. Maar ook grotere, ondernemende bewonersinitiatieven waarbij innovatie en creativiteit centraal staan kunnen aankloppen voor een bijdrage.

Cultuur Loket DigitALL  helpen culturele instellingen om het contact met het publiek te versterken door digitale technologie.

Stichting Kinderpostzegels: de kinderhulporganisatie waar kinderen zich inzetten voor andere kinderen.

Prins Bernhard Cultuurfonds: ondersteunt projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud in Nederland door middel van financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen.

Cultuurfonds BNG: heeft tot doel activiteiten te stimuleren op het gebied van kunst en cultuur die van betekenis zijn voor gemeenten en het gemeentelijk beleid.

Stichting Zabawas: De Stichting kan geldelijke steun verlenen aan personen en/of instellingen die een algemeen belang beogen op het gebied van Cultuur, Natuur, Geneeskunde, Sport en Educatie. Het is de bedoeling dat verstrekte donaties de Nederlandse samenleving ten goede komen.

Het Schipholfonds doneert aan clubs zonder winstoogmerk met initiatieven gericht op sport & spel op amateurniveau, binnen het werkgebied cq de vliegzone van Schiphol. 

Een vraag of suggestie?

Mail ons via onderstaand formulier.

Of bel ons

Voor vragen over ...

FluXus algemeen Klantenservice 075 655 35 50
Voor jou (Vrije tijd) Klantenservice 075 635 61 11
Onderwijs Madeleine en Els 075 655 35 55
Zorg & Welzijn Gerard Lommerse 06 215 37 848
Podium de Flux FluXus