Voor jou

Onderwijs

Zorg & Welzijn

Podium de Flux

Home Vrije tijd Onderwijs Zorg & Welzijn Podium de Flux

fotografie Leonard Guarna op De Golfbreker

Madeleine van Breda

Mijn naam is Madeleine van Breda en ik werk op de afdeling Onderwijs van FluXus. Mijn hoofdtaak is ondersteuning van de cultuurexperts Onderwijs en daarbij ben ik contactpersoon voor het project Verlengde Leertijd.

Verlengde Leertijd: vergroten van de woordenschat, brede ontwikkeling en oriëntatie op de buitenwereld

Wij verzorgen op basisscholen in Poelenburg en Peldersveld lessen in het kader van de Verlengde Leertijd. Dit zijn de extra lessen die leerlingen krijgen om de kans te vergroten om later naar de middelbare school te gaan die het best bij ze past. De lessen worden door externe docenten ingevuld op een manier die past bij de school. Denk bijvoorbeeld aan lessen beeldende vorming, muziek of dans. Doel: vergroten van de woordenschat, brede ontwikkeling en oriëntatie op de buitenwereld.

Essentieel onderdeel ontwikkeling

Ik vind het belangrijk dat kinderen al vroeg in aanraking komen met kunst en cultuur, want het is een essentieel onderdeel van hun ontwikkeling. Ze kunnen hierdoor bijvoorbeeld creatief leren omgaan met dingen die ze meemaken, maar ook uitdrukking geven aan hun gevoelens.

Kracht in samenwerking

Ik heb graag een rol in de samenwerking tussen scholen en kunstvakdocenten omdat mijns inziens juist in deze samenwerking de kracht schuilt om veel kinderen te bereiken en ze enthousiast te maken voor culturele activiteiten. Naast de Verlengde Leertijd ondersteun ik ook waar nodig bij andere onderwijsactiviteiten. Voor vragen hierover kun je dus bij mij terecht!

Madeleine van Breda