Home » kennis&praktijk » Vakdocent 2.0 in praktijk

Er gaat een wereld open!
vakdocent 2.0 in praktijk

TRAINING IN PRAKTIJK

Dit najaar is biedt team onderwijs in samenwerking met Marcel Fraij de training Vakdocent 2.0 aan. Deelnemer Marijke Veldhuizen vertelt over de eerste les.

‘Het is rustig. We zijn met 5 deelnemers: een museumdocent, een leraar cartoontekenen, twee theaterdocenten en een educator kunst en cultuur. De sfeer is ontspannen.’ 

‘We gaan van start.  Marcel Fraij legt uit dat de training gericht is op het bevorderen van deskundigheid bij vakdocenten op gebied van 6 onderdelen: perspectiefgericht onderwijs, Global Goals, executieve functies, STEAM onderwijs, praktisch lesontwerpen en bevindingen delen. We werken in de training naar een (digitaal) naslagwerk met goede praktijkvoorbeelden van nieuwe lesseries die ontwikkeld zijn door de deelnemende vakdocenten.’ 

Perspectiefgericht onderwijs

Fred Janssen, professor of didactics and natural sciences, explains  Perspective-oriented education  . This is a practical method of learning and knowledge transfer, based on an interaction between the child and the world.

We then choose a theme for each pair and work with 20 cards with questions from various perspectives on the world. Everyone chooses five that appeal and we work out these points on a worksheet, in line with the chosen theme.

Denkend vanuit het kind

The method of Perspective-oriented education appeals to me because it fits in with my own working method. Starting from a problem that the children will encounter in their lives and tackling the problem thinking from the child’s perspective. Offering a range of lessons with a clear structure, with great personal freedom to jointly acquire knowledge and skills that are useful for learning.

For me, the first meeting was inspiring, in-depth and activating. In the evening I immediately continued with the first draft we made in class. 

I’m glad I learned about perspective-oriented education; This method opens up a world for the children and the children open up to the world!’ 

Marijke Veldhuizen 

MEER WETEN

1. PERSPECTIEFGERICHT ONDERWIJS

Door lessen in deze vorm aan te bieden krijgen kinderen meer grip op zichzelf en de wereld. Ze leren zich in te leven in elkaars belevingswereld.

2. GLOBAL GOALS

Deze doelen hebben de kracht om tegen 2030 een betere wereld te creëren, door armoede te beëindigen, ongelijkheid te bestrijden en de urgentie van klimaatverandering aan te pakken.

De Global Goals (2021.12.06)

3. EXECUTIEVE FUNCTIES

These are all the regulatory functions of the brain that are essential for realizing goal-oriented and adaptive behavior.

Executieve functies

4. STEAM ONDERWIJS

STEAM is een afkorting voor Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics. Vrij vertaald: Wetenschap, Techniek, Bouwkunde, Kunst en Wiskunde. Uitgangspunt van STEAM-onderwijs is dat kinderen de ruimte krijgen om te ontdekken, ervaren, ontwerpen, aan te passen en samen te werken. Bij STEAM is het leerproces zeker zo belangrijk als het eindresultaat.

STEAM in theorie en praktijk • Juf Maike

STEAM in theorie en praktijk • Juf Maike

OVERIGE BELANGRIJKE DOCUMENTEN

Een vraag of suggestie?

Mail ons via onderstaand formulier.

Of bel ons

Voor vragen over ...

FluXus algemeen Klantenservice 075 655 35 50
Voor jou (Vrije tijd) Klantenservice 075 635 61 11
Onderwijs Madeleine en Els 075 655 35 55
Zorg & Welzijn Gerard Lommerse 06 215 37 848
Podium de Flux FluXus