Voor jou

Onderwijs

Zorg & Welzijn

Podium de Flux

Home Vrije tijd Onderwijs Zorg & Welzijn Podium de Flux

Een brug tussen

ouders en cultuur

Een brug tussen ouders en cultuur

Stefanie de Vries is brugfunctionaris op basisschool Het Zaanplein. Dit betekent dat zij verbinding legt tussen de ouders van de leerlingen en de organisaties in de buurt. En dat geldt ook voor cultuur.

Stefanie de Vries, brugfunctionaris Zaanplein: ‘Een van de leerlingen hier op school wilde meer doen met tekenen. Hij dacht dat zijn vader dat niet zou kunnen betalen. In gesprek met hem en zijn vader, bleek dat zijn vader niet wist dat hij graag wilde tekenen. De jongen leefde helemaal op toen hij dat kon delen met zijn vader.’

‘Op zo’n moment is het mijn rol om de ouders te helpen om subsidies aan te vragen, zoals het Jeugdfonds Sport & Cultuur, of het Jeugdeducatiefonds. Ik kijk samen met de ouders welk fonds het beste past en leg contact met de cultuuraanbieders voor geschikt aanbod. Dat doe ik via FluXus omdat zij een breed netwerk hebben.’

Aanbod dat aansluit bij de ambities van het kind

‘De jongen uit mijn voorbeeld heeft wel eens een workshop gedaan bij FluXus, maar daar leerde hij niets nieuws. Hij zei: ‘Ik moest iets leuks doen, maar ik wil beter leren tekenen.’ Aan mij nu de taak om samen met FluXus op zoek te gaan naar iets dat wel past.’

‘Het komt vaak voor dat de leerlingen na de eerste twee keer niet meer komen. Het is belangrijk om hierover in contact te blijven met de kunstvakdocent en de ouders – sluit het aanbod toch niet aan bij de leerling, of ligt het aan iets anders?’

Ouders kennis laten maken met sport en cultuur, is een kans

Er liggen kansen in het kennis laten maken van ouders met sport en cultuur. Leerlingen zijn al goed op de hoogte van sport, cultuur en mogelijkheden, maar de ouders vaak nog niet. Op CBS De Kleurenpracht pakken ze dat aan met de ouderkamer. Dit is een ontmoetingsplek, waar ook culturele activiteiten aangeboden worden, zoals Ebru, een Turkse schilderstijl. Ik hoop dat we ook bij Zaanplein zo’n plek kunnen maken.’

Cultuur om de hoek

‘De reis naar FluXus is niet voor alle gezinnen goed te organiseren. Wat mij ideaal lijkt is een culturele kaart voor de buurt waarop ik makkelijk kan zien welk aanbod er is in de buurt van de school. Ik hoorde dat FluXus hiermee bezig is. Het zou mij – en daarmee een heleboel kinderen – enorm helpen!‘

Stefanie de Vries, brugfunctionaris Zaanplein

Wat is een brugfunctionaris?

Op acht basisscholen verdeeld over drie wijken in Zaandam werken sinds 2019 brugfunctionarissen. Dit zijn medewerkers die de speciale taak hebben om de verbinding tussen de school en de ouders van de leerlingen te versterken. In deze wijken werkt een brugfunctionaris om het gebruik maken van de voorzieningen te bevorderen.

De brugfunctionaris zorgt voor verbinding met de organisaties in de wijk die van betekenis kunnen zijn voor de gezinnen, zoals het Sociaal Wijkteam, de jeugdgezondheidszorg of het jeugdteam, de bibliotheek, sportzalen, het milieueducatie centrum, de culturele aanbieders of de Gemeente Zaanstad.

Communicatie zorgt voor een goede leerontwikkeling

Het doel van de interventie is pedagogisch ouderschap: het contact tussen de ouders en de school te verbeteren ten behoeve van de ontwikkeling van de kinderen. De brugfunctionaris is er voor alle ouders en kinderen die naar de acht basisscholen gaan in de wijken Poelenburg, Pelders-/Hoornseveld en Rosmolenwijk in Zaandam. Deze basisscholen zijn aangesloten bij drie schoolbesturen: Zaan Primair, Agora en SIOZ.

De brugfunctionarissen hebben de tijd en mogelijkheden om op een meer directe en persoonlijke manier dan via de gebruikelijke kanalen van de school met ouders in contact te staan en voor hen belangrijke informatie van school over te brengen. De brugfunctionaris helpt zo nodig de ouders op een laagdrempelige manier bij allerlei vraagstukken. Bijvoorbeeld door hen de weg te wijzen naar instanties die ondersteuning bieden.

De taken van de brugfunctionaris zijn maatwerk en verschillen per school, ouder of kind. Het is afhankelijk van de situatie in wat de brugfunctionaris voor ondersteuning kan bieden. Op zeven van de acht basisscholen is een nulmeting uitgevoerd om de resultaten van deze interventie in kaart te brengen. De Radboud Universiteit Nijmegen bekijkt wat het effect is.

Lees meer >

Downloads

Overige belangrijke documenten