Vrije tijd

Onderwijs

Zorg & Welzijn

Huren

3.12.2020

FluXus zoekt een:

verbinder in cultuur (28 uur)

Ben jij dé persoon die scholen kan adviseren bij de realisatie van inclusief cultuuronderwijs op school? Ben je een verbinder en iemand die de helikopterview heeft? Kun je samenwerking stimuleren en weet je een proces te begeleiden? Dan is FluXus op zoek naar jou!

Over FluXus

FluXus is een veelzijdig centrum voor de kunsten in Zaanstad. Onze missie is om – in samenwerking met anderen – Zaankanters zoveel mogelijk in aanraking te brengen met kunst en cultuur. FluXus initieert en stimuleert cultuuronderwijs op scholen, maakt en werkt samen aan producties, heeft een poppodium, ondersteunt amateurkunstenaars en- organisaties en faciliteert een netwerk van kunstvakdocenten.
Kunst is voor iedereen, kan alles zijn en is overal. Dat is de basis voor FluXus in Zaanstad. Wij geloven dat creativiteit je echte kapitaal is. Je vindt ons op scholen, in buurtcentra, op eigen leslocaties, in het theater, in ons eigen poppodium, in expositieruimtes, op festivals en evenementen, online en op straat. Daarom is FluXus goed op de hoogte van wat er in de wijken speelt en kunnen we, samen met onze partners, een aanbod verzorgen dat de meest uiteenlopende doelgroepen in Zaanstad aanspreekt.

De functie

Je hebt de rol van accounthouder cultuuronderwijs voor scholen in Zaanstad en zorgt voor succesvolle en onafhankelijke bemiddeling tussen de vraag van de scholen en cultuuraanbieders in de Zaanstreek én daarbuiten.
Als verbinder in cultuur ondersteun je de school in het duurzaam verankeren van cultuuronderwijs in het curriculum en het samenstellen van een samenhangend programma op basis van de visie en uitgangspunten van de school.
Daarbij draag je als projectleider bij aan co-creatie tussen onderwijs en cultuur, partnerschap en verbinding tussen scholen en cultuuraanbieders. Je kent de sociaal culturele omgeving van de school en beschikt over een breed en divers netwerkt, om aansluiting op activiteiten en initiatieven in de wijk te realiseren. Hiermee ondersteun je de culturele levensloop van iedere Zaankanter.

Wat ga je doen?
 • Je ondersteunt scholen bij het opstellen van een plan voor cultuur op school, waarin het curriculum van de school, de deskundigheidsbevordering van het schoolteam en de samenwerking met cultuuraanbieders en de culturele omgeving van de school wordt omschreven;
 • Je geeft vorm aan cultuuronderwijs op school door scholen (PO & VO) en cultuuraanbieders met elkaar te verbinden in programma’s en projecten;
 • Je verzorgt advies, vraagarticulatie, bemiddeling tussen vraag en aanbod, maatwerkprojecten met derden, deskundigheidsbevordering en kennisdeling;
 • Je ondersteunt de school bij het aanvragen van subsidies;
 • Je draagt bij aan de ontwikkeling van de afdeling; volgt, signaleert en analyseert relevante ontwikkelingen in de maatschappij en binnen het cultuuronderwijs, draagt bij aan ontwikkeling van het beleid van de afdeling binnen de kaders van de organisatie, bouwt relatienetwerken op;
 • Je geeft als partner en verbinder leiding aan maatwerkprojecten; stelt projectplannen op, stelt teams samen, stuurt projectmedewerkers aan, bewaakt de voortgang, de kwaliteit, het budget en de resultaten;
 • Je geeft concrete opdrachten en kaders aan uitvoerders voor het bereiken van het gewenste resultaat;
 • Je draagt bij aan het beoordelen welke externe relaties van belang zijn voor het succes van een partnerschap en/of programma en schat in welke informatie en communicatie op welk moment verstrekt moet worden om betrokkenheid en bekendheid te waarborgen.
Je bent
 • Omgevingsbewust
  Je volgt relevante maatschappelijke ontwikkelingen en benut deze kennis ten behoeve van de organisatie en/of het vakgebied.
 • Ondernemend
  Je kan kansen signaleren en deze omzetten in acties –met name via niet gebaande wegen- die bijdragen aan het optimaal bedienen van klanten en indirect eindgebruikers.
 • Verbindend
  Je kunt zoeken, opbouwen en onderhouden van contacten en samenwerking van collega’s, klanten en overige potentiële relaties die van belang zijn voor de doelen van de klanten en eindgebruikers, de organisatie en/of het project.
 • Klantgericht
  Je bent  in staat de wensen en behoeften van de klant te onderzoeken en te laten zien vanuit dat perspectief te denken en te handelen.
 • Kwaliteitsbewust
 • Je kunt selectief omgaan met aanbieders. Initieert, verbindt, ziet en bewaakt de grote lijn en heeft oog voor detail
Wat vragen wij?
 • Je hebt kennis van en affiniteit met de culturele- en sociale sector (in de Zaanstreek), zowel gevestigd als nieuwe innovatieve initiatieven.
 • Je hebt kennis van en affiniteit met het primair en/of voortgezet onderwijs, inclusief speciaal onderwijs.
 • Je hebt kennis en ervaring met projectmanagement.
 • Je hebt de volgende communicatievaardigheden; vraagarticulatie en onafhankelijkheid. Taalvaardigheid, reflectieve vaardigheden, toepassen hoor en wederhoor, belangenafweging kunnen maken. Confronteren met behoud van relatie. Je kunt strategisch handelen.
 • Je hebt financieel inzicht.
 • Je beschikt over HBO werk- en denkniveau
Wat bieden wij?

FluXus biedt een gezellige en prettige werkomgeving, betrokken collega’s, ruimte om (jouw) ambities te laten groeien en salariëring conform de cao kunsteducatie (Schaal 10).

Geïnteresseerd?

Stuur je motivatiebrief met CV Hester Gräfe via hgrafe@fluxus.nl. Voor vragen over deze functie kan je contact opnemen met Maaike Haas, coördinator onderwijs, tel. 06-41831923

Uiterste sollicitatiedatum: 3 januari 2021.