Vrije tijd

Onderwijs

Zorg & Welzijn

Huren

We gaan op wereldreis

Uit een koffer komen verschillende voorwerpen tevoorschijn die te maken hebben met een land. Welk land zou het zijn? De kinderen worden meegenomen op reis in verschillende voertuigen en maken onderweg kennis met de diverse kenmerken van een aantal landen.

In dit muzikale en theatrale programma krijgen de kinderen een actieve rol in het verhaal. Majanka Frohlich en Giovanni van Gom nemen de kinderen mee op reis en houden ze continu geprikkeld om mee te doen.

Projectweek
Deze workshop past goed in een projectweek: vakantie en leren ontdekken.

Het meedoe-feest!

Een muzikaal en theatraal kleuterprogramma over het vieren van een feestje! Majanka Frohlich en Giovanni van Gom, musicaldocent en acteur, nemen een grote tas met kadootjes mee en komen een feestje vieren in de klas.

Tijdens deze interactieve workshop wordt er veel plezier gemaakt en ontstaat er spelenderwijs gevoel voor klank en ritme. Met simpele meedoe danspassen wordt de motorische ontwikkeling gestimuleerd.

Door het herkenbare thema “Feest” en de goed te volgen liedteksten bevorderen we de woordenschat. Het is voor kinderen met een (taal)achterstand makkelijk te volgen en mee te doen.

Zaanse schilder in de klas – workshop

Het Zaanse landschap als inspiratie
Joanne Zegers woont haar hele leven al in het Zaanse landschap. Ze schrijft: 'Het is voor mij van grote waarde en een bron van inspiratie als schilder en als docent. Daar vertel ik graag over in de les: Waar bestaat een landschap uit?'

Een workshop in twee delen over 'diepte' schilderen
In de workshop krijgen de kinderen een duidelijke, technische opdracht om te oefenen met het schilderen van diepte en het 'opbouwen' van een landschap. Ze schilderen direct met twee kleuren plus zwart en wit. En ze werken volgens een plan waarbij eerst de achtergrond, dan het middenplan en dan de voorgrond wordt opgebouwd met verschillende structuren. Op het eind van de les hebben zij dan een landschap geschilderd. In de tweede workshop schilderen de kinderen een 'eigen' landschap waarin ze gebruik maken van de geleerde technieken.

Lesmateriaal met voorbeeld video's
De les bestaat uit twee workshops van 60 min. die met een tussenpoos van een week gegeven worden. De instructie geschiedt deels met door Joanne gemaakte video's die ook via haar youtube kanaal beschikbaar zijn. De materialen; verf, penselen, waterpotten, papier en plastic wegwerpbordjes neemt Joanne zelf mee. De kinderen werken op vellen van A3 formaat. Joanne: 'Ik heb er jaren over gedaan om mijn schildertechniek te verfijnen en zo diepte op te bouwen in een schilderij. Het is altijd een klein wonder als het lukt. Soms lukt het niet, en dat is niet erg. Oefening baart kunst, want makkelijk is het niet'.

Zaans Verleden – dansproject

Geschiedenis moet je doen. Door zelf de geschiedenis te verbeelden komt zij dichterbij. De Zaan, de molens, Claes Compaen, Lambert Melisz, Tsaar Peter, De Verkade albums, de opkomst van de supermarkten, de Februari staking en de nieuwe Zaankanters zijn onderwerp voor een dansvoorstelling die de leerlingen zelf dansen o.l.v. de dansdocenten van De Kunstbrigade op School.

Zo ontstaat er een dwarsdoorsnede van de geschiedenis van de Zaanstreek. En maken leerlingen en publiek kennis met de rijke geschiedenis van de Zaanstreek. Deze productie is mogelijk gemaakt dankzij de subsidieregeling Amateurkunst en Culturele Activiteiten Zaanstad.

Zaans Verleden
De leerlingen studeren in twee repetities een dans in. Op de voorstellingsdag vormen deze dansen samen een bloemlezing van de Zaanse geschiedenis. Vanzelfsprekend komt die geschiedenis het best tot zijn recht wanneer alle kinderen deelnemen en zo alle dansen te zien zijn. Desgewenst kan het project ook per bouw (OB, 1/2, MB 3/4/5, BB 6/7/8) afgenomen worden.

Kostuums
De Kunstbrigade zorgt voor historische aankleding van alle groepen.

Dansonderdelen
De Zaan en de Molens, de eerste Zaankanters, Claes Compaen, Lambert Melisz, Tsaar Peter, Rangen en Standen, De Verkade albums, de opkomst van de supermarkten, Februaristaking, Nieuwe Zaankanters.

Planning en lesmateriaal
In de twee weken voorafgaand aan de voorstelling studeren de dansdocenten van De Kunstbrigade op School met iedere groep in twee repetities van een uur , kleuters 45 minuten, een dansonderdeel in. Daarbij houden we met de keuze van het onderwerp en de moeilijkheidsgraad van de choreografie rekening met de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de leerlingen.

Voorstellingsdag
15 minuten generale repetitie per groep in de voorstellingsruimte. Dan komt het publiek binnen en start de voorstelling.

N.B. de voorstelling kan alleen plaatsvinden in een gymzaal. De school dient voor die dag een gymzaal te reserveren. Via digitaal lesmateriaal krijgen de leerlingen kennis over het verleden van de Zaanstreek aangereikt.

Dit lesmateriaal is in samenspraak/expertise van het Honig Breedhuis tot stand gekomen.

Woorden van vroeger- excursie met leskist

Woorden van vroeger
Woorden van Vroeger is een afwisselend en actief onderwijsproject voor leerlingen van de bovenbouw van het basisonderwijs. Aan de hand van zes verhalen uit de Zaanse geschiedenis, herschreven door Hans Kuyper, doen de leerlingen bronnenonderzoek in het Gemeentearchief Zaanstad.

Door de verhalen doen de leerlingen kennis op en door de oefeningen raken de leerlingen meer thuis in en betrokken bij de geschiedenis van het erfgoed van de Zaanstreek. De verhalen zijn: De dronken Zeeman, Een gevecht, Een vlot met een molentje, Hoe mijn pa wafeltje werd, Stiers' wreedheid en Pruimen en kluiten en drollen. In de verhalen komen diverse onderwerpen aan bod zoals migratie, kinderarbeid, Zaanse economie en industrie, de Tweede Wereldoorlog, bezoek van Tsaar Peter de Grote uit Rusland en de Zaanse volksverhalen.

Opzet van het project
In de voorbereiding op school lezen leerlingen in groepjes een verhaal uit het boekje Sterke Verhalen uit de Zaan. Tijdens de les in het gemeentearchief onderzoeken leerlingen archiefbronnen die de 'echtheid' van de mensen en gebeurtenissen uit de verhalen bevestigen. Hierbij komen ze in contact met de verschillende bronnen van het Gemeentearchief Zaanstad. Daarnaast krijgen ze een rondleiding door de depots, waar de originele stukken worden getoond.

Verhaal schrijven
In de verwerking op school gaan de leerlingen zelf een historisch verhaal schrijven op basis van archiefbronnen. Ook verbeelden de leerlingen historische verhalen met verschillende beeldende technieken (Oost-Indische inkt, linosnede, verf, foto, centsprent of collage).

WOEST – dansvoorstelling

Een eigenzinnige wereld vol dynamische, virtuoze en acrobatische dans.
Stel je voor… 2 gebalde vuisten en 1 rode kop. Te veel keren geprobeerd tot 10 te tellen. Een enorme stilte 'en dan' rookwolkjes uit je oren en de tanden stevig op elkaar In je keel bonst je hart, je benen trillen en je loopt rood aan. Het borrelt diep van binnen en is onstuitbaar. Het moet eruit 'KWAAAAAAK' Pas op, de driftkikker is los. Hij is Woest!
Een voorstelling over 'boos zijn' maar ondertussen….
Woest is een voorstelling over onstuimige woedeaanvallen. Een jongen van gescheiden ouders reageert zich af op alles en iedereen. Maar onder zijn boosheid schuilt een dieper verlangen: in zijn eigenzinnige wereld vol dynamische, virtuoze en acrobatische dans probeert hij alles te laten zijn zoals het was.
Dansgroep SALLY
SALLY staat garant voor virtuoze voorstellingen waarin hedendaagse dans en maatschappelijke thema's samensmelten in een hartverwarmende poetische danstaal. Met minimale middelen weet het team van SALLY een maximale visuele stijl te realiseren. Abstractie en realisme komen samen in een unieke signatuur waarmee SALLY zich onderscheidt van anderen.

Wie niet weg is, wordt gezien – muziekvoorstelling

Muziekvoorstelling gebaseerd op het gelijknamige boek van Ida Vos
Berts moeder, de Joodse schrijfster Ida Vos, schreef het waargebeurde Wie niet weg is wordt gezien. Bert vertelt samen met de musici van Shtetl Band Amsterdam het oorlogsverhaal van zijn Joodse familie en zijn eigen verhaal als kind van Joodse onderduikers tijdens de 2e wereldoorlog.
Een persoonlijk oorlogsverhaal
Deze nieuwe voorstelling is niet alleen een persoonlijk oorlogsverhaal, het gaat ook over het hier en nu. Je ervaart zelf hoe propaganda werkt en hoe makkelijk het is om anderen zwart te maken. Wat gebeurt er als bevolkingsgroepen permanent negatief in het nieuws komen? Geloof jij alles wat je leest, is het eigenlijk wel waar? Bert en de leerlingen gaan direct na de voorstelling hierover met elkaar in gesprek.
Veel mooie en vrolijke muziek
Bert Vos: Toen ik zeven was, wist ik al dat mijn moeder iets had meegemaakt dat zo groot was, dat ik er geen vragen over mocht stellen. Toen ik dertien was, kreeg ik van mijn moeder Ida Vos een stapel papier. Het was een manuscript en ik was de eerste lezer. Hierin staan alle antwoorden, zei ze. Ik las het in een nacht uit. Toen wist ik eindelijk wat er met mijn familie was gebeurd. Gelukkig is er ook heel veel mooie en vrolijke muziek, waardoor het verhaal een stuk lichter aanvoelt. Speciaal voor deze voorstelling is een aantal prachtige nieuwe klezmercomposities geschreven. Bert Vos: verteller, viool en zang Iefke Wang: viool en poyk Erica Roozendaal: accordeon Eric Borrias: regie

Vertel jij het maar

Kijken… beeldende kunst in de klas
We nemen met de vakdocent kunstonderwijs Joanne Zegers een kijkje in het museum. De kinderen leren hun eigen visie op kunst te ontwikkelen. De nadruk ligt hierbij op leren waarnemen, verbeelden en vertalen van wat zij zien, voelen, horen, beleven (kerndoelen 54, 55 en 56) en verbeelden.
Uit de kunst
We gaan met de kinderen kijken naar werken uit het museum, in het eigen klaslokaal. Na het bekijken en praten over kunst gaan we ook samen aan het werk: de kinderen gaan het kunstwerk verbeelden, beschrijven of nadoen.

Visual thinking strategies
Er wordt bij het beschouwen van kunst gewerkt met VTS (Visual Thinking Strategies). Een manier om samen met je leerlingen naar kunst te kijken. Deze in Amerika succesvolle methode stimuleert onder andere het waarnemingsvermogen, het kritisch-analytisch denken, verbetert de taalontwikkeling en leert sociale vaardigheden aan. Zie www.vtshome.org/what-is-vts. Tijdens de les gaat de kunstenaar aan het werk en in overleg kan ook de leerkracht meedoen. Na de les kan de leerkracht de lesbrief downloaden die bij het rooster staat.

Thema's
Kijken naar kunst, praten over kunst, Gouden eeuw, kunstbeschouwing, redeneren.

Verkade Experience – excursie

Ervaar de Zaanse industrie
In de Verkade Experience worden de leerlingen ondergedompeld in de chocolade-, biscuit- en waxinefabriek van de familie Verkade. Ze leren alles over de oorsprong van de industrie in de Zaanstreek en zien de historische Zaanse Verkadefabriek in bedrijf!

Leerlingen onderzoeken in groepjes hoe chocolade wordt gemaakt en hoe de machine in de biscuitfabriek werkte. Ze komen er achter dat het een uitdaging is om alle machines draaiende te houden. Daarnaast horen ze alles over de eigenaren/directeuren van de Verkadefabriek en de medewerkers, waaronder de 'meisjes van Verkade'.

Een kijkje in het lab
In het laboratorium komen leerlingen in aanraking met de ontwikkeling van nieuwe smaken en producten. Ook is er aandacht voor de marketing en verkoop van de producten. In de Albumafdeling bekijken de leerlingen de beroemde Verkade-albums. Wist je dat deze spaaractie de voorloper is van de huidige voetbal- en dinoplaatjes? Door slimme spaaracties hopen fabrikanten meer te verkopen.

Voorbereiding en leerdoelen
De leerkracht kan voorafgaand aan het programma gebruik maken van de docentenhandleiding (zie link) met tips voor een voorbereidende les en voor een verwerkingsopdracht op school. De klas wordt begeleid door een ervaren museumdocent.

Leerdoelen

Verhalen Bouwers – workshop

Verhalen aan elkaar vertellen is een oeroude traditie. Verhalenvertellers zijn geliefd, zij brengen mensen samen en brengen iets nieuws. Met het project bedenken de kinderen in vijf stappen een eigen verhaal. Vervolgens leren ze de basis van ‘sketch-noting’.

Sketch-noting is een vorm van noteren in woord en beeld. Het ondersteunt het oplossen van problemen, helpt bij het begrijpen en bepalen van wat belangrijk is, maakt het mogelijk om een boodschap helder over te brengen en zorgt er voor dat mensen dingen beter onthouden. Door sketch-noting leg je de link tussen je hoofd, je handen en je hart. Tot slot schrijven en illustreren zij hun verhaal in een eigen gemaakt boekje.

In de klas
De kunstvakdocent komt naar school met de materialen voor de workshop. Zij houdt een inspirerende beeldpresentatie over het hoe en wat van verhalen, tekenen en tekst. Er wordt in groepjes gewerkt aan de verhalenboekjes. Tot slot worden de verhalen gedeeld. Iedere leerling gaat naar huis met een eigen boekje.

De Workshop ‘Verhalenbouwers’ sluit mooi aan op het thema van de Kinderboekenweek dit jaar:

‘En toen…’, het ontdekken van werelden van vroeger. Tevens kunnen de verhalen aansluiten op de thema’s van het Cultuurmenu van dit jaar: Wetenschap en techniek (ruimte), Ode aan het landschap en Zomer van Monet.

Kunstvakdocenten
Annemieke Hermarij of Marjolein de Vries.