Vrije tijd

Onderwijs

Zorg & Welzijn

Huren

Zaanse schilder in de klas – workshop

Het Zaanse landschap als inspiratie
Joanne Zegers woont haar hele leven al in het Zaanse landschap. Ze schrijft: 'Het is voor mij van grote waarde en een bron van inspiratie als schilder en als docent. Daar vertel ik graag over in de les: Waar bestaat een landschap uit?'

Een workshop in twee delen over 'diepte' schilderen
In de workshop krijgen de kinderen een duidelijke, technische opdracht om te oefenen met het schilderen van diepte en het 'opbouwen' van een landschap. Ze schilderen direct met twee kleuren plus zwart en wit. En ze werken volgens een plan waarbij eerst de achtergrond, dan het middenplan en dan de voorgrond wordt opgebouwd met verschillende structuren. Op het eind van de les hebben zij dan een landschap geschilderd. In de tweede workshop schilderen de kinderen een 'eigen' landschap waarin ze gebruik maken van de geleerde technieken.

Lesmateriaal met voorbeeld video's
De les bestaat uit twee workshops van 60 min. die met een tussenpoos van een week gegeven worden. De instructie geschiedt deels met door Joanne gemaakte video's die ook via haar youtube kanaal beschikbaar zijn. De materialen; verf, penselen, waterpotten, papier en plastic wegwerpbordjes neemt Joanne zelf mee. De kinderen werken op vellen van A3 formaat. Joanne: 'Ik heb er jaren over gedaan om mijn schildertechniek te verfijnen en zo diepte op te bouwen in een schilderij. Het is altijd een klein wonder als het lukt. Soms lukt het niet, en dat is niet erg. Oefening baart kunst, want makkelijk is het niet'.

Zaans Verleden – dansproject

Dans de geschiedenis van de Zaanstreek
Geschiedenis moet je doen. Door zelf de geschiedenis te verbeelden komt zij dichterbij. De Zaan, de molens, Claes Compaen, Lambert Melisz, Tsaar Peter, De Verkade albums, de opkomst van de supermarkten, de Februari staking en de nieuwe Zaankanters zijn onderwerp voor een dansvoorstelling die de leerlingen zelf dansen o.l.v. de dansdocenten van De Kunstbrigade op School. Zo ontstaat er een dwarsdoorsnede van de geschiedenis van de Zaanstreek. En maken leerlingen en publiek kennis met de rijke geschiedenis van de Zaanstreek. Deze productie is mogelijk gemaakt dankzij de subsidieregeling Amateurkunst en Culturele Activiteiten Zaanstad.
Zaans Verleden, een schoolbreed project
De leerlingen studeren in twee repetities een dans in. Op de voorstellingsdag vormen deze dansen samen een bloemlezing van de Zaanse geschiedenis. Vanzelfsprekend komt die geschiedenis het best tot zijn recht wanneer alle kinderen deelnemen en zo alle dansen te zien zijn. Desgewenst kan het project ook per bouw (OB, 1/2, MB 3/4/5, BB 6/7/8) afgenomen worden. Kostuums: de Kunstbrigade zorgt voor historische aankleding van alle groepen. Dansonderdelen: de Zaan en de Molens, de eerste Zaankanters, Claes Compaen, Lambert Melisz, Tsaar Peter, Rangen en Standen, De Verkade albums, de opkomst van de supermarkten, Februaristaking, Nieuwe Zaankanters.
Planning en lesmateriaal
In de twee weken voorafgaand aan de voorstelling studeren de dansdocenten van De Kunstbrigade op School met iedere groep in twee repetities van een uur , kleuters 45 min. Een dansonderdeel in. Daarbij houden we met de keuze van het onderwerp en de moeilijkheidsgraad van de choreografie rekening met de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de leerlingen. Voorstellingsdag: 15 minuten generale repetitie per groep in de voorstellingsruimte. Dan komt het publiek binnen en start de voorstelling. N.B. de voorstelling kan alleen plaatsvinden in een gymzaal. De school dient voor die dag een gymzaal te reserveren. Via digitaal lesmateriaal krijgen de leerlingen kennis over het verleden van de Zaanstreek aangereikt. Dit lesmateriaal is in samenspraak/expertise van het Honig Breedhuis tot stand gekomen.

Woorden van vroeger- excursie met leskist

Woorden van vroeger
Woorden van Vroeger is een afwisselend en actief onderwijsproject voor leerlingen van de bovenbouw van het basisonderwijs. Aan de hand van zes verhalen uit de Zaanse geschiedenis, herschreven door Hans Kuyper, doen de leerlingen bronnenonderzoek in het Gemeentearchief Zaanstad.

Door de verhalen doen de leerlingen kennis op en door de oefeningen raken de leerlingen meer thuis in en betrokken bij de geschiedenis van het erfgoed van de Zaanstreek. De verhalen zijn: De dronken Zeeman, Een gevecht, Een vlot met een molentje, Hoe mijn pa wafeltje werd, Stiers' wreedheid en Pruimen en kluiten en drollen. In de verhalen komen diverse onderwerpen aan bod zoals migratie, kinderarbeid, Zaanse economie en industrie, de Tweede Wereldoorlog, bezoek van Tsaar Peter de Grote uit Rusland en de Zaanse volksverhalen.

Opzet van het project
In de voorbereiding op school lezen leerlingen in groepjes een verhaal uit het boekje Sterke Verhalen uit de Zaan. Tijdens de les in het gemeentearchief onderzoeken leerlingen archiefbronnen die de 'echtheid' van de mensen en gebeurtenissen uit de verhalen bevestigen. Hierbij komen ze in contact met de verschillende bronnen van het Gemeentearchief Zaanstad. Daarnaast krijgen ze een rondleiding door de depots, waar de originele stukken worden getoond.

Verhaal schrijven
In de verwerking op school gaan de leerlingen zelf een historisch verhaal schrijven op basis van archiefbronnen. Ook verbeelden de leerlingen historische verhalen met verschillende beeldende technieken (Oost-Indische inkt, linosnede, verf, foto, centsprent of collage).

WOEST – dansvoorstelling

Een eigenzinnige wereld vol dynamische, virtuoze en acrobatische dans.
Stel je voor… 2 gebalde vuisten en 1 rode kop. Te veel keren geprobeerd tot 10 te tellen. Een enorme stilte 'en dan' rookwolkjes uit je oren en de tanden stevig op elkaar In je keel bonst je hart, je benen trillen en je loopt rood aan. Het borrelt diep van binnen en is onstuitbaar. Het moet eruit 'KWAAAAAAK' Pas op, de driftkikker is los. Hij is Woest!
Een voorstelling over 'boos zijn' maar ondertussen….
Woest is een voorstelling over onstuimige woedeaanvallen. Een jongen van gescheiden ouders reageert zich af op alles en iedereen. Maar onder zijn boosheid schuilt een dieper verlangen: in zijn eigenzinnige wereld vol dynamische, virtuoze en acrobatische dans probeert hij alles te laten zijn zoals het was.
Dansgroep SALLY
SALLY staat garant voor virtuoze voorstellingen waarin hedendaagse dans en maatschappelijke thema's samensmelten in een hartverwarmende poetische danstaal. Met minimale middelen weet het team van SALLY een maximale visuele stijl te realiseren. Abstractie en realisme komen samen in een unieke signatuur waarmee SALLY zich onderscheidt van anderen.

Wie niet weg is, wordt gezien – muziekvoorstelling

Muziekvoorstelling gebaseerd op het gelijknamige boek van Ida Vos
Berts moeder, de Joodse schrijfster Ida Vos, schreef het waargebeurde Wie niet weg is wordt gezien. Bert vertelt samen met de musici van Shtetl Band Amsterdam het oorlogsverhaal van zijn Joodse familie en zijn eigen verhaal als kind van Joodse onderduikers tijdens de 2e wereldoorlog.
Een persoonlijk oorlogsverhaal
Deze nieuwe voorstelling is niet alleen een persoonlijk oorlogsverhaal, het gaat ook over het hier en nu. Je ervaart zelf hoe propaganda werkt en hoe makkelijk het is om anderen zwart te maken. Wat gebeurt er als bevolkingsgroepen permanent negatief in het nieuws komen? Geloof jij alles wat je leest, is het eigenlijk wel waar? Bert en de leerlingen gaan direct na de voorstelling hierover met elkaar in gesprek.
Veel mooie en vrolijke muziek
Bert Vos: Toen ik zeven was, wist ik al dat mijn moeder iets had meegemaakt dat zo groot was, dat ik er geen vragen over mocht stellen. Toen ik dertien was, kreeg ik van mijn moeder Ida Vos een stapel papier. Het was een manuscript en ik was de eerste lezer. Hierin staan alle antwoorden, zei ze. Ik las het in een nacht uit. Toen wist ik eindelijk wat er met mijn familie was gebeurd. Gelukkig is er ook heel veel mooie en vrolijke muziek, waardoor het verhaal een stuk lichter aanvoelt. Speciaal voor deze voorstelling is een aantal prachtige nieuwe klezmercomposities geschreven. Bert Vos: verteller, viool en zang Iefke Wang: viool en poyk Erica Roozendaal: accordeon Eric Borrias: regie

Vertel jij het maar

Kijken… beeldende kunst in de klas
We nemen met de vakdocent kunstonderwijs Joanne Zegers een kijkje in het museum. De kinderen leren hun eigen visie op kunst te ontwikkelen. De nadruk ligt hierbij op leren waarnemen, verbeelden en vertalen van wat zij zien, voelen, horen, beleven (kerndoelen 54, 55 en 56) en verbeelden.
Uit de kunst
We gaan met de kinderen kijken naar werken uit het museum, in het eigen klaslokaal. Na het bekijken en praten over kunst gaan we ook samen aan het werk: de kinderen gaan het kunstwerk verbeelden, beschrijven of nadoen.

Visual thinking strategies
Er wordt bij het beschouwen van kunst gewerkt met VTS (Visual Thinking Strategies). Een manier om samen met je leerlingen naar kunst te kijken. Deze in Amerika succesvolle methode stimuleert onder andere het waarnemingsvermogen, het kritisch-analytisch denken, verbetert de taalontwikkeling en leert sociale vaardigheden aan. Zie www.vtshome.org/what-is-vts. Tijdens de les gaat de kunstenaar aan het werk en in overleg kan ook de leerkracht meedoen. Na de les kan de leerkracht de lesbrief downloaden die bij het rooster staat.

Thema's
Kijken naar kunst, praten over kunst, Gouden eeuw, kunstbeschouwing, redeneren.

Verkade Experience – excursie

Ervaar de Zaanse industrie
In de Verkade Experience worden de leerlingen ondergedompeld in de chocolade-, biscuit- en waxinefabriek van de familie Verkade. Ze leren alles over de oorsprong van de industrie in de Zaanstreek en zien de historische Zaanse Verkadefabriek in bedrijf!

Leerlingen onderzoeken in groepjes hoe chocolade wordt gemaakt en hoe de machine in de biscuitfabriek werkte. Ze komen er achter dat het een uitdaging is om alle machines draaiende te houden. Daarnaast horen ze alles over de eigenaren/directeuren van de Verkadefabriek en de medewerkers, waaronder de 'meisjes van Verkade'.

Een kijkje in het lab
In het laboratorium komen leerlingen in aanraking met de ontwikkeling van nieuwe smaken en producten. Ook is er aandacht voor de marketing en verkoop van de producten. In de Albumafdeling bekijken de leerlingen de beroemde Verkade-albums. Wist je dat deze spaaractie de voorloper is van de huidige voetbal- en dinoplaatjes? Door slimme spaaracties hopen fabrikanten meer te verkopen.

Voorbereiding en leerdoelen
De leerkracht kan voorafgaand aan het programma gebruik maken van de docentenhandleiding (zie link) met tips voor een voorbereidende les en voor een verwerkingsopdracht op school. De klas wordt begeleid door een ervaren museumdocent.

Leerdoelen

Verhalen Bouwers – workshop

Verhalen vertellen is de inspiratie voor verhalen-bouwers
Verhalen vertellen is eigen aan de mens, het is een oeroude traditie. Bedenken, praten, lezen, schrijven, tekenen en presenteren zijn de middelen. Hoe begin je een verhaal? Hoe is een verhaal opgebouwd? Hoe maak, schrijf en teken je een verhaal samen? En, hoe presenteer je de verhalen samen?
De workshop in de klas
De kunstvakdocent komt naar school met het materiaal voor de workshop. Na een korte informatieve beeldpresentatie over verhalen en orientatie op beeld en tekst wordt er in groepjes gewerkt aan de verhalenboekjes. Tot slot worden de verhalen gedeeld. Kunstvakdocenten: Annemieke Hermarij of Marjolein de Vries
Thema's en 21e eeuwse vaardigheden
Verhalen, visual thinking, letters, tekenen, schrijven, presenteren, boek, samen, verzinnen, delen, leerzaam, structuur, leuk 21e eeuwse vaardigheden: communiceren en samenwerken, kritisch en creatief denken en probleemoplossend vermogen, sociale en culturele vaardigheden en burgerschap, zelfregulering

Vergeten dieren en verloren zaken – dansvoorstelling

Waar blijven de dingen als ze weg zijn?
Dit is een serieus grappig verhaal. Over dingen die er eerst zijn en dan verdwijnen. Over dingen zoals jouw leuke knuffel of dat blauwe speelgoedautootje dat zo hard kon rijden, maar ook de lach van je opa of dat ene mooie liedje in je hoofd. Het ene moment heb je het nog, het volgende moment is het weg. Om veel later, onverwacht weer even op te poppen uit het niets. Niet dat je het dan weer vast kan houden, want dingen die weg zijn blijven weg, toch? Maar waar blijven ze dan als ze weg zijn?
Opgeruimd staat netjes
In dit verhaal heeft mijnheer UT ook dingen die hij wil houden. Dingen waarvoor buiten zijn winkel geen plaats meer is: een knorrige vleesetende plant, de allerlaatste buidelwolf en een echte dodo. Maar die waren toch uitgestorven? Mijnheer Ut kan zich een leven zonder deze vergeten dieren niet voorstellen, alleen is er ook mevrouw Caterpillar en zij gelooft niet in bewaren. Zij gelooft in ‘opgeruimd staat netjes’

Dadu Paiva
‘Vergeten Dieren en Verloren Zaken’ is de vierde jeugdvoorstelling van Duda Paiva Company en een idee van Tim Velraeds, die ook in de jeugdproducties Grieken en Monsters speelt. Tim is gefascineerd door dieren die er niet meer zijn, zoals de Dodo. De magische schuimrubberen wereld van Duda Paiva Company is de ultieme plek om die dieren en andere vergeten zaken weer even tot leven te brengen.

Duda Paiva Company mixt dans met schuimrubberen poppen tot een visuele en toegankelijke vorm van theater. Met zijn jeugdvoorstellingen wil Duda Paiva de wereld die kinderen kennen uit tekenfilms en games op het podium zetten en zo dichtbij brengen dat deze bijna echt wordt.

Regie: Duda Paiva, Spel: Tim Velraeds, Cat Smits, Dramaturgie: Kim Kooiman
Poppen: Andre Mello, Duda Paiva, Soundscape: Wilco Alkema
Lichtontwerp: Mark Verhoef, Decor: Daniel Patijn i.s.m. Tim Velraeds
Foto: Studio Matusiak

Van Mij – theatervoorstelling

'Dit huis is van mij, deze stoel is van mij, deze jas is van mij, deze lamp is van mij'.
'Van mij! is een humoristische voorstelling over delen, vriendschap, eenzaamheid en een koffer met een geheim. Wil je misschien een koekje? Kijk, er zit chocola op. Lekker joh! Wil je er een? Ja? Vette pech, want ze zijn van mij! Van mij, van mij, van mij! Alles hier is van mij!
Delen, daar doet Flo niet aan
Flo heeft een huisje. Een huisje waarin alles van haar is. Van de kast tot aan de spijker in de muur. Alles is van haar. En delen? daar doet ze niet aan. Dan krijgt ze onverwachts bezoek van Alex en haar koffer. Wat komt Alex eigenlijk doen? En waarom heeft ze die koffer bij zich? En hoezo mag Flo niet heel even kijken wat er in de koffer zit?
Koek en Ui
TG Koek en Ui is een nieuw theatergezelschap bestaande uit theatermakers Lotte Middendorp en Janiek Vreeken. De dames van Koek en Ui slagen er met hun eerste productie in een breed publiek te bereiken. Het speelse verhaal, de met finesse uitgewerkte personages worden nooit overbodig grotesk waardoor volwassenen en een heel brede waaier aan leeftijden van kinderen moeiteloos ontroerd, tot denken en tot lachen aangezet worden.