Voor jou

Onderwijs

Zorg & Welzijn

Podium de Flux

Home Vrije tijd Onderwijs Zorg & Welzijn Podium de Flux

Reactie FluXus

op artikel in De Orkaan

Fotografie Mike Bink

21.07.2023

In reactie op het artikel in De Orkaan van 21 juli 2023, over het mediationtraject tussen de Vereniging Zaanse Muziekschool, FluXus en Gemeente Zaanstad, delen wij het volgende.

‘FluXus respecteert het besluit van de mediators om het traject te beëindigen. We vinden het jammer dat de mediation hiermee voortijdig is afgesloten. Het gesprek met de initiatiefgroep vanuit de Vereniging Zaanse Muziekschool is niet afgerond. Het lijkt ons zinvol dit gesprek met elkaar voort te zetten.

FluXus heeft afspraken met de gemeente Zaanstad over de dienstverlening aan inwoners van Zaanstad en Zaanse organisaties op het gebied van cultuureducatie en -participatie. Op basis van de geldende subsidieregelingen worden die afspraken jaarlijks opnieuw vastgelegd. Fluxus legt daarover verantwoording af.

Op regelmatige basis zijn wij met de gemeente Zaanstad in gesprek over de manier waarop FluXus invulling geeft aan die afspraken. Binnen die kaders zien wij ruimte voor een vorm waarbij de Vereniging Zaanse Muziekschool als zelfstandige rechtspersoon binnen de locaties van FluXus met eigen docenten aanbieder van muziekeducatie is. Hoe dat precies ingevuld kan worden moet nader besproken worden. Het gesprek erover zetten we graag voort met de Vereniging Zaanse Muziekschool en waar nodig ook met de Gemeente Zaanstad. Fluxus heeft toegezegd hiervoor het initiatief te nemen.’