Voor jou

Onderwijs

Zorg & Welzijn

Podium de Flux

Home Vrije tijd Onderwijs Zorg & Welzijn Podium de Flux

Er gaat een wereld open!

vakdocent 2.0 in praktijk

Training in praktijk

Dit najaar is biedt team onderwijs in samenwerking met Marcel Fraij de training Vakdocent 2.0 aan. Deelnemer Marijke Veldhuizen vertelt over de eerste les.

‘Het is rustig. We zijn met 5 deelnemers: een museumdocent, een leraar cartoontekenen, twee theaterdocenten en een educator kunst en cultuur. De sfeer is ontspannen.’ 

‘We gaan van start.  Marcel Fraij legt uit dat de training gericht is op het bevorderen van deskundigheid bij vakdocenten op gebied van 6 onderdelen: perspectiefgericht onderwijs, Global Goals, executieve functies, STEAM onderwijs, praktisch lesontwerpen en bevindingen delen. We werken in de training naar een (digitaal) naslagwerk met goede praktijkvoorbeelden van nieuwe lesseries die ontwikkeld zijn door de deelnemende vakdocenten.’ 

Perspectiefgericht onderwijs

Fred Janssen, hoogleraar didactiek en natuurwetenschappen, licht het Perspectiefgericht onderwijs toe. Dit is een praktische werkwijze van leren en kennisoverdracht, uitgaande van een wisselwerking tussen het kind en de wereld.

Aansluitend kiezen we per tweetal een thema en werken met de 20 kaartjes met vragen vanuit diverse perspectieven op de wereld. Ieder kiest er vijf uit die aanspreken en we werken deze punten uit op een werkblad, aansluitend op het gekozen thema.

Denkend vanuit het kind

De werkwijze van Perspectiefgericht onderwijs spreekt mij aan omdat het aansluit op mijn eigen werkwijze. Uitgaande van een probleem dat de kinderen in hun leven tegen zullen komen en denkend vanuit het kind het probleem oppakken. Een lesaanbod bieden met een duidelijke structuur, met daarin een grote persoonlijke vrijheid om samen kennis en vaardigheden op te doen die handig zijn om te leren.

Voor mij was de eerste bijeenkomst inspirerend, verdiepend en activerend. ’s Avonds ben ik direct verder gegaan met de eerste opzet die we in de les hebben gemaakt. 

Fijn dat ik kennis heb genomen van perspectiefgericht onderwijs; met die werkwijze gaat een wereld open voor de kinderen en de kinderen gaan open voor de wereld!’ 

Marijke Veldhuizen 
 

Meer weten

1. Perspectiefgericht onderwijs

Door lessen in deze vorm aan te bieden krijgen kinderen meer grip op zichzelf en de wereld. Ze leren zich in te leven in elkaars belevingswereld.

——

2. Global Goals

Deze doelen hebben de kracht om tegen 2030 een betere wereld te creëren, door armoede te beëindigen, ongelijkheid te bestrijden en de urgentie van klimaatverandering aan te pakken.

De Global Goals (2021.12.06)

——

3. Executieve functies

Dat zijn al die regelfuncties van de hersenen die essentieel zijn voor het realiseren van doelgericht en aangepast gedrag.

Executieve functies

Werken aan executieve vaardigheden – SLO

Aan de slag – SLO

——

4. STEAM onderwijs

STEAM is een afkorting voor Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics. Vrij vertaald: Wetenschap, Techniek, Bouwkunde, Kunst en Wiskunde. Uitgangspunt van STEAM-onderwijs is dat kinderen de ruimte krijgen om te ontdekken, ervaren, ontwerpen, aan te passen en samen te werken. Bij STEAM is het leerproces zeker zo belangrijk als het eindresultaat.

STEAM in theorie en praktijk • Juf Maike

STEAM in theorie en praktijk • Juf Maike

Downloads

Overige belangrijke documenten