Voor jou

Onderwijs

Zorg & Welzijn

Podium de Flux

Home Vrije tijd Onderwijs Zorg & Welzijn Podium de Flux

Jos van Geel

nieuwe directeur FluXus

Per 1 september 2021 is Jos van Geel aangetreden als directeur-bestuurder van FluXus, centrum voor de kunsten in Zaanstad. Hij volgt Otto Berg op, die tot die datum in die functie werkzaam was. Jos van Geel heeft een achtergrond in de culturele en academische wereld. Beide werelden hebben volgens hem met elkaar gemeen dat ze de randen van kennis, verbeelding en zeggingskracht opzoeken.

Van Geel: “In een wereld waarin veranderingen elkaar snel opvolgen, neemt cultuur een steeds belangrijkere rol in. Met name kunst en cultuur stimuleert om buiten gebaande paden te kijken en creatief om te gaan met nieuwe en bestaande vraagstukken.”

Liefde voor kunst en cultuur

De liefde voor kunst en cultuur was al vroeg aanwezig bij Jos van Geel en dat vertaalde zich onder andere in de keuze voor de studie Kunst en Kunstbeleid aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarna heeft hij gewerkt bij verschillende culturele en maatschappelijke organisaties. De laatste jaren via zijn eigen organisatieadviesbureau +Geel.

Voorzitter van de Raad van Toezicht bij FluXus, Annemarie Roggeveen: “We hebben plezierige en inspirerende gesprekken met Jos gehad. We verheugen ons op de samenwerking.”

FluXus, centrum voor de Kunsten, biedt voor Van Geel de perfecte mogelijkheid om zijn liefde voor kunst en cultuur voor een langere periode in te zetten. De komende periode zal er een zijn waarin FluXus zich onder andere focust op het verder inrichten en uitbouwen van de netwerkorganisatie.

Een van de krachten van FluXus is het leggen van dwarsverbanden tussen de verschillende doelgroepen. Ook de komende jaren zal daar veel aandacht voor zijn. Podium de Flux blijft haar rol als (pop)concertpodium en plek voor talentontwikkeling vervullen, al zal de komende tijd ook de huisvesting van De Flux hoog op de agenda staan.

Enthousiasme voor uitdaging

Van Geel: “Om de ambities levend te houden, in een tijd waarin veel culturele organisaties inhoudelijk en op het gebied van bedrijfsvoering direct de gevolgen van de coronapandemie ervaren, zal een grote uitdaging zijn. Maar wel een uitdaging die we met veel kennis, kunde en enthousiasme aangaan.”