Voor jou

Onderwijs

Zorg & Welzijn

Podium de Flux

Home Vrije tijd Onderwijs Zorg & Welzijn Podium de Flux

CMK III

'inclusief alles'

25.09.2020

Met Cultuureducatie met Kwaliteit III (2021-2024) kunnen we met cultuurmakers en onderwijs onder meer werken aan kansengelijkheid, het samenwerken met de culturele omgeving, de verbinding tussen het binnen- en buitenschoolse, talentontwikkeling en de integratie van cultuur met andere vakken. Hiermee willen we de toegankelijkheid van kunst en cultuur voor iedereen vergroten: inclusief alles.

Eerste stap: het projectplan

Momenteel wordt er druk geschreven aan het projectplan ‘Inclusief alles’ zodat dit voor 1 november kan worden ingediend bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Vóór 1 februari 2021 krijgen we uitsluitsel over de aanvraag en dan kan de planvorming op scholen écht beginnen.

Uitgangspunten CMK III gedeeld

Via de bovenschoolse cultuurcoördinatoren van Agora en Zaan Primair zijn de uitgangspunten CMK III gedeeld met cultuurcoördinatoren en directeuren. Met de scholen die niet onder deze besturen vallen wordt contact opgenomen door de cultuurexperts van FluXus. Ons uitgangspunt is dat alle scholen aan CMK III kunnen meedoen.

Ideeën of vragen?

Heb je naar aanleiding van de informatie van de besturen of in gesprek met je cultuurexperts al ideeën of vragen? Neem dan contact op met je bovenschoolse ICC of je cultuurexpert. Meer informatie over het plan, het budget per school en planning delen we na 1 november 2020.

.

Ook in de Onderwijs Update