Fondsen en subsidies

Je kunt op de volgende instanties klikken om naar de betreffende websites te gaan:

Amateurkunst Subsidieregeling Zaanstad

Den.nl: subsidiemogelijkheden voor lokale en provinciale culturele activiteiten op het gebied van amateurkunst.

Reint Laan Fonds: verstrekt subsidies voor publicaties over de cultuur en/of geschiedenis van de Zaanstreek en haar bewoners.

Honig-Laanfonds: verleent financiële steun aan instellingen in de Zaanstreek die actief zijn op sociaal-maatschappelijk terrein, in de sport of op cultureel gebied. Het gaat daarbij om concrete projecten waarvoor ondanks zelfwerkzaamheid een financieringstekort is.

Fonds voor Cultuurparticipatie: stimuleert de actieve deelname aan het culturele leven van alle inwoners van Nederland. Aandachtsgebieden zijn amateurkunst, cultuureducatie en volkscultuur.

VSBfondszet zich in voor de kwaliteit van de Nederlandse samenleving.

Stichting Kinderpostzegels: de kinderhulporganisatie waar kinderen zich inzetten voor andere kinderen.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap

Prins Bernhard Cultuurfonds: ondersteunt projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud in Nederland door middel van financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen.

Cultuurfonds BNG: heeft tot doel activiteiten te stimuleren op het gebied van kunst en cultuur die van betekenis zijn voor gemeenten en het gemeentelijk beleid.

 
 

De leukste creatieve amateurs van de Zaanstreek