Voor jou

Onderwijs

Zorg & Welzijn

Podium de Flux

Home Vrije tijd Onderwijs Zorg & Welzijn Podium de Flux

VAKDOCENT 2.0

Een uniek trainings- & praktijkprogramma

Vakdocent 2.0

Dit voorjaar heeft Marcel Fraij voor ons een subsidieaanvraag geschreven voor het bevorderen van de deskundigheid bij de vakdocenten op het gebied van STEAM-onderwijs*, hands on-leren en perspectiefgericht onderwijs**. De aanvraag is inmiddels door het FCP gehonoreerd. En dat is goed nieuws, want dat betekent dat we je kunnen uitnodigen voor dit unieke programma!

In deze training leer je met elkaar lessen en lesseries te ontwerpen – buiten je eigen kunstdiscipline om. Jouw input als kunstenaar en creatief persoon, is de basis voor nieuwe lessen en lesseries die je kunt aanbieden bij de scholen. Het is dus een verrijking van je eigen beroepspraktijk.

WAAROM IS DEZE TRAINING BELANGRIJK?

Onze samenleving trekt zich steeds minder aan van grenzen tussen disciplines. We zien steeds meer onderzoek naar de verbinding van wetenschap, technologie, natuur en kunst. En dat is logisch, want de hedendaagse moeilijke vraagstukken (denk maar aan de klimaatverandering) worden steeds complexer. Gelukkig zien we ook dat de scholen en andere maatschappelijke instellingen voorzichtige bewegingen naar samenwerking, verbinding en (culturele) integratie maken.

De (kunst)vakdocent is door zijn brede interesse en open instelling vaak de eerst aangewezen persoon om hier in de klas of voor een groep iets mee te doen. Daarom wil FluXus Centrum voor de Kunsten middels dit traject vakdocenten ’toekomstbestendig’ maken. Een vakdocent die weet om te gaan met lastige wereld-vraagstukken (‘wicked problems’) en daar vanuit verschillende invalshoeken samen met de leerlingen vorm aan kan geven, te verbinden en te integreren. Het stelt je in staat om betekenisvol onderwijs aan te bieden, in lesseries, workshops óf daar een adviserende rol in te spelen. Een vakdocent 2.0 dus.

WAT GAAN WE DOEN EN WAT LEVERT HET JE OP?

  • Middels bijeenkomsten (workshops), praktijklessen en uitwisseling tussen vakdocenten leer je met elkaar lessen en lesseries te ontwerpen – buiten je eigen kunstdiscipline om. Jouw input als kunstenaar en creatief persoon, is de basis voor nieuwe lessen en lesseries die je kunt aanbieden bij de scholen. Het is dus een verrijking van je eigen beroepspraktijk.
  • Focus van die deskundigheidsbevordering is het leren over, ontwerpen middels en het praktisch inzetten van didactische vaardigheden door middel van S.T.E.A.M.-onderwijs en perspectiefgericht onderwijs voor hedendaagse kunst- en cultuurbeleving aan leerlingen van met name midden- en bovenbouw po, onderbouw vo en vmbo.
  • De bijeenkomsten bevatten kennis over didactische vaardigheden die zowel live in de klas, als online synchroon en asynchroon gegeven kunnen worden. Kortom: de kunstvakdocent en zijn/haar lessen zijn ook ‘Lockdown-proof’.
  • Er is een praktijkgedeelte waar je het geleerde ook echt gaat uitproberen. Reflectie op de door jou ontworpen les of lesserie is daar onderdeel van.
  • Koppeling aan het FluXus Cmk3 plan ‘Inclusief alles’.

We vinden deze training waardevol voor alle vakdocenten, ook de docenten die niet in het onderwijs werkzaam zijn.

WAT WORDT ER VAN JE VERWACHT?

Deelname is zonder kosten, maar niet vrijblijvend. Het is een waardevol traject, met vijf bijeenkomsten, een praktijkgedeelte en uitwisselingen van ervaringen. We verwachten dat je bij alle bijeenkomsten aanwezig bent, want je werkt samen met je collega vakdocenten en die rekenen op je. Kun je een keer niet, dan kunnen we daar natuurlijk samen een oplossing voor bedenken.
Open staan voor de verschillende disciplines en andermans ideeën tijdens de bijeenkomsten, is natuurlijk vanzelfsprekend.

Naast ‘gewone’ deelname kun je ook een deel van het programma verzorgen. Naast samenwerking en ervaringen delen, kunnen vakdocenten die meedoen ook hun kennis over bijvoorbeeld VTS, Art Based Learning, procesgerichte didactiek, inclusie, kansengelijkheid en curriculumvernieuwing met anderen delen in de vorm van bijvoorbeeld een eigen workshop of lezing. Wil en kun je dat? Laat het mij dan weten; er is budget voor.

PROGRAMMA

1e bijeenkomst
‘Andere bril; andere oplossingen’ over perspectiefgericht onderwijs.
Gast-workshopleiders: Fred Jansen (hoogleraar didactiek Universiteit Leiden) en onderwijsdeskundige Kathy Lips
dinsdag 23 november: 13.30-17.00 uur of
donderdag 25 november: 16.00-19.30 uur (incl. eten)

2e bijeenkomst
‘Anders leren’ over hands-on leren, executieve functies en kansen(on)gelijkheid
Gast-workshopleider: dr. Marleen van Tetering (Brein, leren & Educatie)
dinsdag 18 januari 2022: 13.30-17.00 uur of
donderdag 20 januari 2022: 16.00-19.30 uur (incl. eten)

3e bijeenkomst
‘Maken & Doen vanuit je eigen achtergrond’ over STEAM-onderwijs
Gast-workshopleider: Thijs van der Kaaij (steamlabs.nl)
dinsdag 8 februari 2022: 13.30-17.00 uur of
donderdag 10 februari 2022: 16.00-19.30 uur (incl. eten)

4e bijeenkomst
‘Praktische lesontwerpen’
Workshopleider: Marcel Fraij (www.kunsteducatie.online) & aanvulling deelnemende vakdocenten
dinsdag 1 maart 2022: 13.30-17.00 uur of
donderdag 3 maart 2022: 16.00-19.30 uur (incl. eten)

MAART-JUNI In praktijk brengen van het geleerde

5e bijeenkomst
‘Delen bevindingen’
Workshopleider: Marcel Fraij & aanvulling deelnemende vakdocenten
dinsdag 7 juni 2022: 13.30-17.00 uur of
donderdag 9 juni 2022: 16.00-19.30 uur (incl. eten)

Het traject wordt afgesloten met een (digitaal) naslagwerk met voorbeelden good practice uit jullie nieuwe lesseries.

Informatie

Voor: alle vakdocenten
Startdatum: 23 november 2021
Duur: 5 bijeenkomsten*
Locatie: FluXus Verkadefabriek (grote zaal)**

Deelname: gratis (maar vol = vol!)
Aanmelden: via het Aanmeldformulier
Contact: mail ons gerust als je vragen hebt

*Let op, we bieden deze training op op twee weekdagen aan. Kies in het aanmeldformulier of je de dinsdag-trainingen of de donderdag-trainingen wil volgen.

**Als dat i.v.m. eventuele Coronamaatregelen niet kan, gebeurt dat via Zoom.